دوره MVC گروه تاد


جلسه دوم‌:

عنوان فرمت حجم فایل (مگابایت)
وویس ابتدای جلسه در مورد نمودار ER .wav 177 دانلود
ویدیو جلسه دوم .MP4 242 دانلود

جلسه سوم‌:

عنوان فرمت حجم فایل (مگابایت)
ویدیو جلسه سوم .mp4 289 دانلود
پروژه جلسه سوم .ZIP 42 دانلود

جلسه چهارم‌:

عنوان فرمت حجم فایل (مگابایت)
ویدیو جلسه چهارم .mp4 215 دانلود
پروژه جلسه چهارم .ZIP 42 دانلود